Click here

Irena Michalska od kilku lat [...] była typowana na główną laureatkę Festiwali im. Jonasza KOFTY. No i stało się - w tym roku otrzymała I miejsce. Aktorka, piosenkarka i piękna wiolonczelistka w jednej osobie. Nagranie pochodzi z koncertu eliminacyjnego dn. 5.06.2021.

blog

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Akademickiej Szkoły Podstawowej i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w auli PWSZ w Nowym Sączu oraz uroczyste powitanie pozostałych klas w budynku szkoły i jubileusz 30-lecia IV LO i 30-lecia dyrektora Bogusława Kołcza jako najdłużej sprawującego urząd w sądeckiej oświacie naznaczyły początek kolejnego roku szkolnego w Szkole Chrobrego.

Zebrania przed rozpoczęciem roku szkolnego

Zebranie uczniów przyjętych do klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z wychowawczynią mgr Elżbietą Szudek i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2021 (wtorek) o godz. 10:00 w budynku szkoły – w auli na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klas I. Obecność uczniów (bez rodziców) jest obowiązkowa.

Zebranie uczniów przyjętych do klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej z wychowawczynią mgr Renatą Wójtowicz i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2021 (wtorek) o  godz. 12:00 w budynku szkoły – w auli na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klasy. Obecność dzieci z rodzicami jest obowiązkowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas I Zespołu Szkół Akademickich (dla klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej i dla klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego) odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godz. 9:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy Al. Wolności 40 (przy Domu Handlowym Lach, obok boiska „Starej Sandecji”)Obowiązuje strój odświętny.
UWAGA: ze względu na ilość miejsc w auli PWSZ prosimy, aby dzieciom ze Szkoły Podstawowej i Liceum towarzyszył tylko jeden z rodziców (opiekunów).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas starszych: 2-8 Akademickiej Szkoły Podstawowej i klas II-III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ze względów bezpieczeństwa odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godz. 11:00 w salach lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 63 w Nowym Sączu. Rodziców prosimy o czekanie przed szkołą. Uczniów obowiązuje strój odświętny.

blog

Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podały do wiadomości wyniki egzaminów ósmoklasisty z maja 2021 z poszczególnych szkół miasta i regionu.

Uczniowie klasy 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu zajęli w każdym z trzech egzaminów najwyższe miejsca i jako jedyna szkoła zdobyli w każdym egzaminie najwyższy, tzw. 9 stanin.

blog

Jak się spodziewaliśmy, wyniki porównawcze tegorocznych egzaminów maturalnych, z maja 2021, plasują maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego na pierwszym miejscu wśród liceów Nowego Sącza i jako jedyne sądeckie liceum w ścisłej czołówce liceów Małopolski, zdominowanej przez szkoły krakowskie.

blog

Od rana w poniedziałek 5 lipca 2021 absolwenci Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu odbierali swoje wyniki egzaminów maturalnych z maja 2021. Zgodnie z oczekiwaniami szkoła zdała maturę na 100 %, a średnie uzyskane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów plasują nas jak zawsze i niezależnie od trudów edukacji zdalnej w czołówce regionu i kraju. Z języka polskiego średnia uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wyniosła 72% (przy średniej w kraju 55% i w mieście 59%), a z matematyki 82% (w Polsce 56%, w Małopolsce, powiecie i mieście Nowy Sącz 60%). Miażdżąco lepszy od pozostałych uczniów okazał się tradycyjnie rezultat matury z języka angielskiego: uczniowie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zdali język angielski na 97%! Średnia matury z języka angielskiego w kraju wyniosła 75%, a w Nowym Sączu 73%.

blog

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w piątek 25 czerwca 2021 w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego podzielone zostało na trzy części. Dyrektor Bogusław Kołcz od godzin rannych do popołudniowych gratulował wysiłków w trudnym czasie światowej pandemii i trudnym czasie edukacji zdalnej kolejno uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i klas 4-8 oraz 1-3 Akademickiej Szkoły Podstawowej.

blog

Olbrzymie zainteresowanie uczniów i rodziców towarzyszyło trzecim już Mistrzostwom Zespołu Szkół Akademickich w Szachach, zorganizowanym na podsumowanie kolejnego roku zajęć w czwartek 17 czerwca 2021. Uczestnicy mistrzostw, począwszy od najmłodszych klas Akademickiej Szkoły Podstawowej po najstarsze klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego rozgrywali ze sobą po kilka partii od godziny 10.00 do 15.00. Całość zawodów nadzorował główny organizator i szkolny instruktor szachowy, Pan Piotr Widła z towarzyszeniem zasłużonej organizatorki zawodów sportowych w mieście i regionie Pani Grażyny Cempy-Pulit i z bezcenną pomocą organizacyjną Pani Sabiny Pulit.

Lokalizacja