Click here

blog

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała 2 lipca 2019 r. szczegółowe porównanie wyników kwietniowych egzaminów w poszczególnych gimnazjach regionu i województwa. Wstępne przewidywania sprzed kilku tygodni pozwalają nam się cieszyć kolejnym sukcesem!

blog

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała 2 kwietnia 2019 szczegółowe wyniki kwietniowych egzaminów ósmoklasisty w poszczególnych szkołach podstawowych w naszym kraju. Potwierdziły się nasze przewidywania sprzed kilku tygodni. Łączne wyniki 3 części egzaminu ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) uplasowały klasę 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego na 1 miejscu w Nowym Sączu. Egzamin z języka polskiego - na poziomie 89% - ósmoklasiści z Akademickiej Szkoły Podstawowej zdali najwyżej w Małopolsce, pozostawiając daleko w tyle najlepsze szkoły Nowego Sącza i Krakowa! 

blog

W czwartek 4 lipca 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki majowych egzaminów maturalnych w Polsce. Uczniowie klasy III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego zdali maturę wszyscy i jak zawsze wyśmienicie. 

blog

We wtorek 2 lipca 2019 kolejny raz odwiedził naszą szkołę Karol Leśniak, dyplomata i radca Ambasady RP w Kairze. Wraz ze swoją rodziną z Kairu i Nowego Sącza zatrzymał się w Sali Tradycji w Zespole Szkół Akademickich, poświęconej swojemu ojcu, wielkiemu przyjacielowi Szkoły Chrobrego i Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Sącza, redaktorowi Jerzemu Leśniakowi (1957-2017). Spotkanie dostarczyło nam wszystkim wielu wzruszeń, związanych z przedwcześnie zmarłym Jerzym Leśniakiem i jego nieocenionymi zasługami dla naszej szkoły i miasta. 

Dziękujemy!

blog

19 czerwca 2019 zakończyliśmy 18 rok pracy Akademickiego Gimnazjum i Liceum oraz 7 rok pracy Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Tworzyliśmy zżytą 225-osobową, szanującą się i współpracującą ze sobą rodzinę, osiągającą liczne sukcesy w partnerskim współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. 

blog

Rewelacyjnie zakończyli rok szkolny 2018/2019 pierwsi absolwenci klasy 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. 

19 czerwca 2019 roku wraz ze świadectwami ukończenia szkoły otrzymali wyniki egzaminów ósmoklasisty, które plasują ich w ścisłej czołówce szkół z najlepszym wynikiem w kraju, czyli tzw. 9 staninem w każdym z przedmiotów! Z egzaminu z języka polskiego średni wynik w Polsce wyniósł 63%, w Małopolsce 67%, a w klasie 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej - 89%. Z matematyki średnia w kraju wyniosła 45%, w województwie małopolskim 50%, w naszej szkole 68%. Z języka angielskiego w całej Polsce średni wynik wyniósł 59%, w Małopolsce 61%, a w klasie 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej 88%! 

blog

19 czerwca 2019 zakończyło swój 18-letni etap w historii Szkoły Chrobrego Niepubliczne Gimnazjum Akademickie.Druga reforma oświaty, wprowadzająca gimnazja w 1999 roku, po gimnazjach przedwojennych, które zlikwidowano po raz pierwszy w 1948 r., zakończyła się w roku bieżącym. Tworzące zręby naszej szkoły Gimnazjum powstało jako wspólny eksperyment oświatowy władz miasta Nowego Sącza i WSB-NLU w 2001 roku. Już pierwsi absolwenci z 2004 roku uzyskali wyniki stawiające naszą szkołę w czołówce najlepszych szkół miasta, regionu i kraju, zaś kolejne egzaminy gimnazjalne przysparzały naszej szkole splendoru i sukcesów. Ostatni uczniowie kl. III Gimnazjum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego zakończyli rok szkolny 2018/2019 ze średnią 4, 68. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z każdego przedmiotu przekroczyły także i w ostatnim roczniku znacznie średnie wyników w kraju, województwie, mieście i powiecie, przy czym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, podobnie jak we wszystkich latach naszej historii, różnica wyników na naszą korzyść była miażdżąca: średnia w Polsce - 53%, w województwie małopolskim - 53,7%, w Nowym Sączu i powiecie - 58,9%, a w Gimnazjum Akademickim - 88,7%!

Informujemy, że 14 czerwca 2019 r. w związku z likwidacją Gimnazjum Akademickiego i utworzeniem nowego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej  (w ramach prowadzonej reformy systemu oświaty) organ prowadzący dokonał zmian i uzupełnień w statucie Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz w statucie Zespołu Szkół Akademickich. Na stronie internetowej zamieszczamy aktualny tekst obu statutów.

blog

Ciepło, wesoło i rodzinnie zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 w Akademickiej Szkole Podstawowej w ośrodku Nadleśnictwa Nawojowa w Feleczynie. 17 czerwca 2019 uczniowie wraz z rodzicami, dyrektorem szkoły i kadrą pedagogiczną spotkali się na wspólnym pikniku integracyjnym, połączonym z występami artystycznymi, rozgrywkami sportowymi i edukacją ekologiczną najmłodszych.

blog

Podczas Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza Mateusz Kotara z kl. 6 Akademickiej Szkoły Podstawowej zdobył I miejsce na dystansie 50 metrów stylem dowolnym.

Gratulujemy serdecznie!

Lokalizacja