Click here

Nasza historia

włącz . .

Od IV LO do Liceum Akademickiego

blog

IV Liceum Ogólnokształcące powstało w 1991 roku, funkcjonowało dwanaście lat, ma za sobą bagaż doświadczeń i tradycji. Jako młoda stosunkowo placówka osiągnęliśmy w tym mieście sporo. Wyróżnialiśmy się i wyróżniamy edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, współpracą zagraniczną z siedmioma krajami na świecie, edukacją patriotyczną i wyjazdami na Kresy (Litwę, Białoruś, Ukrainę), wymianą młodzieży z Izraelem, licznymi kontaktami z naukowcami, politykami i twórcami kultury. Od pierwszych lat swej działalności IV LO było aktywne na terenie Nowego Sącza, a dzięki swym uczniom stało się znane w Polsce i poza jej granicami. Znani byliśmy z rodzinnej atmosfery stworzonej w pierwszym lokalu - tzw. "Ciuciubabce" przy ul. Jagiellońskiej 61, z przywiązania do szkoły, jakie zawsze okazywali nasi uczniowie i z szeregu inicjatyw podejmowanych w naszych murach. [...] Po 9 latach umacniania naszego gniazda zachwycił się nim rektor PWSZ w Nowym Saczu, zażądał lokalu, a nas po prostu wyrzucił na bruk. Tak zakończył się OKRES ARKADYJSKI w dziejach IV LO. [...]

Tułaczy i heroiczny

blog

Okres drugi - TUŁACZY i HEROICZNY - rozpoczęliśmy w roku 2000. Z tym, co z "Ciuciubabki" udało się ocalić - po upokarzających wędrówkach po mieście - rozlokowaliśmy się w budynku Gimnazjum nr 4. Zaczęliśmy od nowa. Lokal mniejszy od dotychczasowego musiał pomieścić teraz dwie szkoły. Konieczne były adaptacje i remonty starych sal, a także nauka na dwie zmiany. [...] W miarę możliwości i pokonywania przeszkód szkoła kontynuowała tradycje. Byli absolwenci Gimnazjum Chrobrego, którzy jeszcze w "Ciuciubabce" w nas zobaczyli następców, przezywali dodatkowe wzruszenie. Ich sztandar, wręczony IV LO, w innym budynku, powrócił wraz z tym liceum do swojego pierwotnego lokum - dawnego lokalu II Gimnazjum. Rok funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 4 - tworu łączacego dwie niezależne dotąd placówki: dziewięcioletnie IV LO i roczne Gimnazjum nr 4 - ujawnił wszystkie skutki przeprowadzki i administracyjnych decyzji. IV LO zaczęło się stykać z nieistniejacymi dotychczas problemami, zaczął się zatracać istniejacy dotąd klimat, atmosfera, kameralność i więzy rodzinne. Próbą ocalenia stało się podjecie nowych inicjatyw i zdecydowanych działan.

Rewolucyjny i Akademicki

blog

Okres trzeci - REWOLUCYJNY i AKADEMICKI rozpoczęlismy w 2001 roku. W życie zostały wcielone założenia listu intencyjnego z 18 marca 2000 r., jaki podpisali w imieniu Zarządu Miasta Nowego Sącza i WSB-NLU - wiceprezydent Leszek Zegzda i rektor Krzysztof Pawłowski. IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 4 objęte zostały patronatem akademickim czołowej niepublicznej wyższej uczelni w kraju, w szkole zaczęli pracować dydaktycy WSB-NLU, młodzież zaczęła uczestniczyć w uroczystościach, imprezach, sesjach naukowych i spotkaniach organizowanych na terenie uczelni i przez uczelnie. Wyzsza Szkoła Biznesu udostępniła uczniom IV LO i Gimnazjum nr 4 swoją bazę dydaktyczną i kompleksy sportowe, przekazała naszej szkole część wyposażenia sal lekcyjnych i korytarzy. Absolwenci IV LO zamierzający podjąć studia w WSB-NLU objęci zostali zniżką czesnego. Patronat uczelniany pociągnał za sobą kroki nastepne.

Eksperyment oświatowy

blog

W 2001 roku społeczność szkolna Zespolu Szkół Nr 4 podjęła odważną decyzję: rozpoczęła eksperyment oświatowy. Konsekwencją zawartego miedzy Zarządem Miasta i Wyższa Szkołą Biznesu porozumienia stało się stopniowe wygaszanie naboru do istniejacego Zespołu Szkół Nr 4 i przekształcenie go w Akademickie Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. [...] Pierwsza klasa Gimnazjum Akademickiego rozpoczęła działalność 1 września 2001 roku. Eksperyment oświatowy objął wówczas jeden oddział liczący 24 uczniów. [...] Wysiłek uczniów i nauczycieli oraz wszechstronna pomoc i zapał przyjaciół zaowocowały sukcesem. W czerwcu 2002 roku rektor Krzysztof Pawłowski wręczył ponad połowie młodzieży świadectwa z wyróżnieniem i ufundował stypendium dla ucznia osiągającego najwyższe wyniki w nauce. Pierwszy rok szkolny w historii Akademickiego Liceum i Gimnazjum zakończyliśmy średnią nauczania 4,7.

Nowe perspektywy

blog

8 października 2015 r. Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego, obejmujący Akademickie Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum Akademickie oraz działającą od 1 IX 2012 Akademicką Szkołę Podstawową zakończył trwający 14 lat okres współpracy z organem prowadzącym - WSB-NLU. Na mocy stosownej umowy prowadzenie Zespołu przejęła Fundacja Chrobrego, powołana przez grono przyjaciół szkoły. W momencie zmiany organu prowadzącego Zespół Szkół Akademickich cieszy się doskonałą renomą, sympatią i zaufaniem rodziców i uczniów, jest znaną marką na rynku oświatowym, śmiało podjął ryzykowne wyzwanie, jakim było uruchomienie w jednym budynku, przy istniejącym gimnazjum i liceum także Akademickiej Szkoły Podstawowej. Z roku na rok Akademicka Szkoła Podstawowa zdobywa takie uznanie, że rodzice zapisują do niej dzieci na 5 lat z góry. Uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego korzystają z komfortowych warunków kształcenia, uczą się 10 godzin języków obcych w tygodniu, a rozszerzenia przedmiotowe do matury i na studia realizują nawet w grupach dwuosobowych i na indywidualnych lekcjach obowiązkowych z nauczycielami. Od pierwszych egzaminów zewnętrznych Szkoła Chrobrego utrzymuje wysoki poziom kształcenia i charakter akademicki, przoduje w rankingach edukacyjnych w skali miasta i województwa. Zadaniem Fundacji Chrobrego jest nie zmarnować tego dorobku, lecz jeszcze prężniej rozwijać go w przyszłości.

Lokalizacja