Click here

Fundacja Chrobrego w Nowym Sączu

włącz . .

Historia działalności

10.12.2014 r. w budynku Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego zebrała się grupa osób związanych z Zespołem Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu (pracownicy szkoły, rodzice, sympatycy) w celu zainicjowania działalności Fundacji Chrobrego. Fundatorami (założycielami) zostali: Krzysztof Głuc, Bogusław Kołcz, Maciej Kurp, Jerzy Leśniak, Monika Sopata, Elżbieta Szudek, Patryk Wicher, Marek Wójcik, Bożena Życzkowska.

Za cel główny inicjowanej Fundacji uznano wszechstronną pomoc w funkcjonowaniu i rozwoju Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Ponadto celami działania Fundacji mają się stać m. in. organizowanie, prowadzenie i wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na wszystkich etapach kształcenia; prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej oraz edukacyjnej.

23.12.2014 r. w kancelarii notarialnej Stanisława Ciągło w Nowym Sączu podpisano akt notarialny - Oświadczenie o Ustanowieniu Fundacji pod nazwą Fundacja Chrobrego. Akt notarialny zawiera równocześnie Statut Fundacji, w którym określone zostały cele i zasady działania, majątek i dochody Fundacji oraz kompetencje organów Fundacji: Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. Fundację Chrobrego ustanowili: Elżbieta Szudek, Jerzy Leśniak, Monika Sopata, Bogusław Kołcz, Krzysztof Głuc, Bożena Życzkowska, Marek Wójcik, Patryk Wicher, Maciej Kurp.

9.02.2015 r. Fundacja Chrobrego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (data wpisu 10 02 2015 r., nr 3, sygn. akt KR.XII NS-Rej.KRS/273/15/668/NIP; Numer KRS: 0000542514; Regon: 360745913; NIP: 7343529991). Siedziba Fundacji: ul. Jagiellońska 63, 33-300 Nowy Sącz. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu ustanowiono Zarząd Fundacji w składzie: Jerzy Leśniak jako Prezes Zarządu i Bożena Życzkowska jako Wiceprezes Zarządu. W składzie Rady Fundacji zarejestrowani zostali: Elżbieta Szudek, Monika Sopata, Bogusław Kołcz, Krzysztof Głuc, Marek Wójcik, Patryk Wicher, Maciej Kurp, jako jej Przewodniczący.

8.10.2015 r. w Kancelarii Notarialnej Eweliny Ciągło w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego 7 podpisano akt notarialny - Umowę sprzedaży oraz przeniesienia praw prowadzenia Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego z WSB-NLU w Nowym Sączu na Fundację Chrobrego w Nowym Sączu. Wraz z uprawnieniami związanymi z funkcją organu prowadzącego Fundacja Chrobrego przejęła ogół składników materialnych i niematerialnych związanych z prowadzeniem działalności przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, w tym prawa i obowiązki wynikające z obowiązującej umowy użyczenia budynku przy ul. Jagiellońskiej 63 w Nowym Sączu, zawartej w dniu 1 czerwca 2001 r. przez Miasto Nowy Sącz i WSB-NLU na czas nieokreślony.

9.10.2015 r. Fundacja Chrobrego jako organ prowadzący Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu skierowała pismo do Prezydenta Miasta Nowego Sącza - wniosek o zmianę wpisu osoby prawnej prowadzącej szkołę w zgłoszeniach do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Nowym Sączu prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

10.10.2015 r. Jerzy Leśniak zrzekł się funkcji Prezesa Zarządu.

12.10.2015 r. Rada Fundacji powołała na funkcję Prezesa Zarządu Monikę Sopatę, jednocześnie odwołując ją z Funkcji członka Rady Fundacji i powołując w to miejsce Jerzego Leśniaka.10. 2015 podpisano umowę użyczenia pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Fundacją Chrobrego której przedmiotem była nieruchomość położona przy ulicy Jagiellońskiej 63 w Nowym Sączu,

11.05.2018 r. Sąd rejestrowy dokonał wpisu o nadaniu Fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego.


Władze Fundacji Chrobrego

Zarząd Fundacji:
Michał Mółka – Prezes Zarządu

Rada Fundacji:
Maciej Kurp – Przewodniczący Rady
Krzysztof Głuc, Patryk Wicher, Marek Wójcik, Bożena Życzkowska


Dane informacyjne i teleadresowe

KRS 0000542514
NIP 7343529991
REGON 360745913

  • ul. Jagiellońska 63; 33-300 Nowy Sącz
  • 18-547-48-84, 18-442-31-06
  •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  •  www.fundacjachrobrego.pl
  • nr konta: 02 1240 4748 1111 0010 6189 2047


Dokumenty do pobrania

Sprawozdania

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Lokalizacja