Click here

Zajęcia dodatkowe

włącz . .

W ramach czesnego proponujemy poszerzony wymiar nauczania zajęć obowiązkowych oraz zajęcia dodatkowe – w wymiarze minimum 2 godzin, codziennie, od poniedziałku do piątku, w których uczestniczą wszyscy uczniowie:

  • zajęcia muzyczne: rytmika, śpiew
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia sportowe (w tym gimnastyka korekcyjna, edukacja prozdrowotna)
  • informatyka z elementami grafiki i animacji komputerowej
  • zajęcia nauki gry w szachy

Lokalizacja