Click here

Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów

włącz . .

MaczugaDr inż. Tomasz Maczuga jest wnukiem Apolinarego Kajetana Maczugi, zasłużonego dyrektora Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu w latach 1920-1928. W roku 2012 wraz z małżonką wystąpił z inicjatywą pomocy materialnej dla uzdolnionej młodzieży naszej szkoły. Zgodnie z Regulaminem Funduszu, dostępnym w sekretariacie Zespołu Szkół Akademickich, przyznano comiesięczne stypendia 4 uczniom (w tym 2 maturzystom) Akademickiego Liceum w roku szkolnym 2012/2013 na łączną kwotę 12.400 zł.

Kolejną inicjatywą Państwa Janiny i Tomasza Maczugów jest utworzenie przy Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie Funduszu dla absolwentów 3 szkół, w tym Akademickiego Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego, którzy rozpoczną studia w roku szkolnym 2013/2014 i w latach następnych. 
Fundusz stypendialny (w wysokości 500 zł miesięcznie) ma służyć pomocą materialną osobom z niezamożnych rodzin, pragnącym kontynuować naukę na studiach dziennych. Kwalifikacja następuje zgodnie z Regulaminem Funduszu, dostępnym na stronie: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_janiny_i_tomasza_maczugow

MaczugaWśród różnego rodzaju pomocy finansowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce uczniowie Akademickiego Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu od roku szkolnego 2012/2013 mogą korzystać również z Funduszu stypendialnego im. Apolinarego Kajetana Maczugi. 

Fundatorem stypendium są Państwo Janina i Tomasz Maczugowie z Krakowa.

Maczuga

Apolinary Maczuga w swoim domu przy ul. Wąsowiczow w Nowym Sączu

zdjęcia z archiwum rodzinnego T.Maczugi

Lokalizacja