Click here

Opłaty

włącz . .

  1. Nauczanie w Akademickiej Szkole Podstawowej jest odpłatne. Czesne wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia).
  2. Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.
  3. Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
  4. Zniżki opłaty wpisowej przysługują: uczniom spełniającym warunki promocji (ogłaszanej osobnym zarządzeniem), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) i dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100%).

Lokalizacja