Click here

Oferta edukacyjna

włącz . .

Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

blog

Nasze atuty:

  • troska o pełne bezpieczeństwo każdego ucznia (pracownik ochrony, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, bezpieczny budynek i lokalizacja, bezpieczny internet z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK),
  • opieka dydaktyczna i wychowawcza nad dziećmi kl. I-III od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.00 – 16.30 (z możliwością ustalenia dodatkowych godzin opieki, zależnie od potrzeb rodziców),
  • opieka nad dziećmi i zajęcia dydaktyczne w czasie ferii zimowych i wakacji (w lipcu),
  • klasy liczące maksymalnie 24-25 uczniów, niewielka ilość uczniów w budynku,
  • miła, serdeczna, rodzinna i twórcza atmosfera,
  • wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii kształcenia (multimedia),
  • aktywne metody nauczania: uczenie przez doświadczenie, badanie i przeżywanie oraz rozwiązywanie problemów, udział w warsztatach naukowych prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni,
  • dbałość o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości, uzdolnień i talentów powierzonych dzieci,
  • wychowanie w oparciu o uniwersalne zasady moralne, wartości patriotyczne i obywatelskie, edukację estetyczną i kontakt ze sztuką,
  • nauka dwóch języków obcych od klasy I, w tym 4 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz język francuski, język niemiecki lub język hiszpański do wyboru,
  • już od klasy I zajęcia z języków obcych, muzyki, wychowania fizycznego, edukacji dla zdrowia i informatyki prowadzone przez specjalistów z tych przedmiotów (doświadczeni w pracy z dziećmi dydaktycy szkół muzycznych i wyższych uczelni),
  • bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czesnego.

  W ramach czesnego proponujemy poszerzony wymiar nauczania zajęć obowiązkowych oraz zajęcia dodatkowe od poniedziałku do piątku, w których uczestniczą wszyscy uczniowie kl. I-III oraz zainteresowani uczniowie kl. IV-VIII:

  • zajęcia muzyczne: rytmika, śpiew, gra na instrumentach
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia sportowe (w tym gimnastyka korekcyjna, edukacja prozdrowotna)
  • szachy
  • informatyka z elementami grafiki i animacji komputerowej
  • kółka przedmiotowe
  • inne - zależnie od propozycji rodziców i zainteresowań uczniów

  Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną i opiekę pielęgniarki szkolnej.

  Organizujemy dla naszych uczniów:

  • wycieczki integracyjne, przedmiotowe i krajoznawcze,
  • wyjścia do kina, wyjazdy do teatru,
  • warsztaty teatralne,
  • lekcje muzealne,
  • imprezy okolicznościowe
  • zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne w okresie ferii zimowych i w czasie wakacji (zapewniamy opiekę dla chętnych w lipcu)
Przykładowy tygodniowy rozkład zajęć
Dz.tyg./Godz.zajęć poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:00 - 8:00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8:00 - 8:45 edukacja zintegrowana religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
8:55 - 9:40 religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
9:40 - 10:10 przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa
10:10 - 10:55 edukacja zintegrowana język angielski edukacja zintegrowana wychowanie fizyczne edukacja muzyczna
11:05 - 11:50 edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana język angielski wychowanie fizyczne zajęcia komputerowe
12:00 - 12:45 język angielski edukacja zintegrowana wychowanie fizyczne edukacja plastyczna język angielski
12:45 - 13:20 przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa
13:20 - 14:05 język niemiecki/
język hiszpański
zajęcia sportowe/
grafika i animacja komputerowa
język niemiecki/
język hiszpański
edukacja plastyczna szachy
14:15 - 15:00 zajęcia przyrodniczo-ekologiczne zajęcia sportowe/
grafika i animacja komputerowa
warsztaty muzyczne warsztaty plastyczne zajęcia wyrównawcze
15:00 - 16:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica

Lokalizacja