Click here

Profesor Bogusław Kołcz

włącz .

blog

Bogusław Kołcz, dyrektor Akademickiego Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, polonista, publicysta oświatowy, autor podręczników szkolnych i programów dydaktycznych, popularyzator kultury i tematyki kresowej odebrał najwyższy tytuł nauczycielskiego awansu zawodowego – profesora oświaty. Uroczystości odbyły się 14 października 2008 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Premiera RP w Warszawie. Dyplom profesorski wręczył premier Donald Tusk w towarzystwie Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall. 

blog

Sądeczanin był jedynym uhonorowanym z Małopolski. Głównymi kryteriami przyznawania godności profesora oświaty są: jakość pracy prowadzonej z uczniami oraz wpływ kandydata na swoje środowisko zawodowe. Kryterium oceny dorobku kandydatów są też „szczególne zasługi oraz wysoka kultura pedagogiczna, rozumiana jako wybitna umiejętność prowadzenia dialogu z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami w połączeniu ze stawianiem wymagań mobilizujących uczniów do pracy nad własnym rozwojem.”

Zaszczytny tytuł – za szczególne osiągnięcia na polu edukacji młodzieży – kapituła przyznała po raz pierwszy, otrzymało go 10 wybitnych pedagogów z Warszawy, Gdyni, Bydgoszczy, Kielc, Wrocławia, Sanoka, Radomia i Nowego Sącza.

Lokalizacja