Click here

Oferta edukacyjna

włącz . .

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

blog

Nauka w Liceum Akademickim z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu daje uczniom większą niż w szkołach publicznych możliwość rozwijania zainteresowań oraz wyboru przedmiotów, których chcą się uczyć w zakresie rozszerzonym.

Zajęcia z przedmiotów wybranych przez ucznia odbywają się w małych kilku- lub kilkunastoosobowych grupach, co gwarantuje najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych: naukowych, artystycznych, sportowych, przygotowujących do olimpiad i konkursów przedmiotowych, uzupełniających wiedzę i przygotowujących do egzaminów końcowych.

Szkoła zapewnia najwyższy poziom nauczania, potwierdzony wieloletnimi osiągnięciami i czołowymi miejscami w rankingach liceów w regionie i kraju, komfort i bezpieczeństwo, życzliwą i przyjazną atmosferę nauki (od rana, w godz. 7:00 – 15:25).

Języki obce

Wszystkie klasy w liceum profilowane są językowo. Język angielski jest nauczany w szkole w zakresie rozszerzonym.

Oprócz tego uczeń wybiera drugi obowiązkowy język obcy: francuski, niemiecki lub hiszpański. Uczniowie zainteresowani mogą się uczyć dodatkowo po lekcjach języka rosyjskiego.

Oferowane „profile” (tworzone mogą być również inne niż podane, w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły):

  1. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
  2. polski, geografia, język angielski
  3. matematyka, fizyka, j. angielski
  4. biologia, chemia, j. angielski
  5. geografia, matematyka, j. angielski

W liceum prowadzone są w oparciu o autorski program nauczania warsztaty teatralne i filmowe.

Lokalizacja