Click here

blog

2 września 2019 w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego przywitaliśmy 250 uczniów. Ślubowanie na historyczny sztandar z 1930 r. złożyło 25 uczniów klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej, 20 uczniów klasy Ia czteroletniego i 25 uczniów klasy Ib trzyletniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Legitymacje szkolne nowo przyjętym uczniom wręczał wiceminister administracji i cyfryzacji, członek Rady Fundacji Chrobrego Marek Wójcik oraz dyrektor szkoły Bogusław Kołcz. Na rycerza Chrobrego pasowała najmłodszych Prezes Zarządu Fundacji Chrobrego Monika Sopata.

  1. Informacje dla uczniów klasy I

Informacja o przyjęciu do Liceum Akademickiego będzie dostępna w Sekretariacie w dniu 26 czerwca 2019 (środa). Uczniowie powinni dostarczyć brakujące dokumenty i zdjęcia.
Lista podręczników do klasy I, które należy zakupić we własnym zakresie, będzie dostępna i opublikowana w połowie sierpnia.
W czasie wakacji Sekretariat Szkoły będzie czynny w godzinach 10.00-13.00. Tel. 18 442 31 06

blog

W piątek 5 lipca 2019 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała szczegółowe wyniki matur w poszczególnych szkołach województwa. Jak przewidywaliśmy, klasa III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego okazała się bezkonkurencyjna i zdecydowanie najlepsza z przedmiotów egzaminacyjnych w Nowym Sączu (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, biologia, geografia, historia, historia sztuki), a ich obowiązkowy egzamin maturalny z języka polskiego z wynikiem 76% wypadł najlepiej w całej Małopolsce! Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu po raz kolejny zasłynęło w województwie. Osiągnęliśmy najwyższe wyniki kształcenia, pokonując na maturze z języka polskiego nie tylko inne szkoły sądeckie, ale przede wszystkim tak sławne "kuźnie olimpijczyków", jak V Liceum im. A. Witkowskiego, II Liceum im. Króla J.III Sobieskiego i I Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie! 

blog

W piątek 5 lipca 2019 w godzinach wieczornych w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu gościł po raz kolejny zaprzyjaźniony z naszą szkołą wybitny prawnik i uczony, kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia - wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2006 i wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, Pan Prof. dr hab. Andrzej Mączyński.

blog

W piątek 5 lipca 2019 w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu gościli wybitni uczeni z Krakowa: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska - literaturoznawca i kulturoznawca z Uniwersytetu Pedagogicznego, Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami oraz prof. dr hab. Bolesław Faron - historyk i krytyk literatury, wydawca, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej i minister oświaty i wychowania w latach 1981-1985. Naukowcy spotkali się z dyrekcją szkoły oraz odwiedzili szkolną Salę Tradycji im. Jerzego Leśniaka. Prof. dr hab. Bolesław Faron przekazał szkole swoją najnowszą książkę "Poeci Sądecczyzny. Antologia." (Wydawnictwo Edukacyjne 2019), zrecenzowaną wydawniczo przez B. Kołcza. Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska jest autorką niezwykle przychylnej, napisanej w ubiegłym roku recenzji książki dyrektora B. Kołcza, "Zakochany w Sączu. Jerzy Leśniak (1957-2017)".

blog

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała 2 lipca 2019 r. szczegółowe porównanie wyników kwietniowych egzaminów w poszczególnych gimnazjach regionu i województwa. Wstępne przewidywania sprzed kilku tygodni pozwalają nam się cieszyć kolejnym sukcesem!

blog

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała 2 kwietnia 2019 szczegółowe wyniki kwietniowych egzaminów ósmoklasisty w poszczególnych szkołach podstawowych w naszym kraju. Potwierdziły się nasze przewidywania sprzed kilku tygodni. Łączne wyniki 3 części egzaminu ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) uplasowały klasę 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego na 1 miejscu w Nowym Sączu. Egzamin z języka polskiego - na poziomie 89% - ósmoklasiści z Akademickiej Szkoły Podstawowej zdali najwyżej w Małopolsce, pozostawiając daleko w tyle najlepsze szkoły Nowego Sącza i Krakowa! 

blog

W czwartek 4 lipca 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki majowych egzaminów maturalnych w Polsce. Uczniowie klasy III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego zdali maturę wszyscy i jak zawsze wyśmienicie. 

blog

We wtorek 2 lipca 2019 kolejny raz odwiedził naszą szkołę Karol Leśniak, dyplomata i radca Ambasady RP w Kairze. Wraz ze swoją rodziną z Kairu i Nowego Sącza zatrzymał się w Sali Tradycji w Zespole Szkół Akademickich, poświęconej swojemu ojcu, wielkiemu przyjacielowi Szkoły Chrobrego i Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Sącza, redaktorowi Jerzemu Leśniakowi (1957-2017). Spotkanie dostarczyło nam wszystkim wielu wzruszeń, związanych z przedwcześnie zmarłym Jerzym Leśniakiem i jego nieocenionymi zasługami dla naszej szkoły i miasta. 

Dziękujemy!

Lokalizacja