Click here

Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022

włącz . .

Zebrania przed rozpoczęciem roku szkolnego

Zebranie uczniów przyjętych do klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z wychowawczynią mgr Elżbietą Szudek i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2021 (wtorek) o godz. 10:00 w budynku szkoły – w auli na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klas I. Obecność uczniów (bez rodziców) jest obowiązkowa.

Zebranie uczniów przyjętych do klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej z wychowawczynią mgr Renatą Wójtowicz i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2021 (wtorek) o  godz. 12:00 w budynku szkoły – w auli na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klasy. Obecność dzieci z rodzicami jest obowiązkowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas I Zespołu Szkół Akademickich (dla klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej i dla klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego) odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godz. 9:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy Al. Wolności 40 (przy Domu Handlowym Lach, obok boiska „Starej Sandecji”)Obowiązuje strój odświętny.
UWAGA: ze względu na ilość miejsc w auli PWSZ prosimy, aby dzieciom ze Szkoły Podstawowej i Liceum towarzyszył tylko jeden z rodziców (opiekunów).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas starszych: 2-8 Akademickiej Szkoły Podstawowej i klas II-III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ze względów bezpieczeństwa odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godz. 11:00 w salach lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 63 w Nowym Sączu. Rodziców prosimy o czekanie przed szkołą. Uczniów obowiązuje strój odświętny.

Lokalizacja