Click here

Wielki dzień naszej szkoły. Dyrektor Bogusław Kołcz dziękuje za tytuł "Sądeczanina Roku" 2023! 27 stycznia 2024

włącz . .

blog

Moi Kochani!
Cieszę się, że wygraliśmy wszyscy i nie zawiedliście się głosując spontanicznie w ciągu ostatnich dwóch tygodni za moim zwycięstwem. Dziękuję naszej Szkolnej Rodzinie, Przyjaciołom z kraju i zagranicy, dziękuję Prezydentowi Miasta Panu Ludomirowi Handzlowi i Prezesowi Newag S.A. Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Sącza Panu Zbigniewowi Konieczkowi za niezwykłe i wzruszające dowody przyjaźni oraz za ich przepiękne laudacje w czasie Gali Sądeczan w Krynicy. Nasza szkoła otrzymała dzisiaj wyjątkowe pochwały.

To Wasz sukces, i moja wielka radość, bo moje miasto po raz pierwszy nagrodziło moje wieloletnie całkowite oddanie. Będę trwał do końca przy Nowym Sączu, będę Wam zawsze przekazywał mą miłość do miasta i będę z Wami tropił sądeckie ścieżki na świecie, bo tu w Nowym Sączu moja szkoła, moje życie, moja ziemia i groby.

Wasz Bogusław Kołcz

Lokalizacja