Click here

Rekrutacja do klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

włącz . .

  1. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do 10 lipca 2023 r.
  2. Kopie świadectw nie będą rozpatrywanie w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Lista przyjętych do klasy pierwszej zostanie ogłoszona 11 lipca 2023 r.

Lokalizacja