Click here

Nie widziałam tak pięknie prowadzonej szkoły!

włącz . .

blog

Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska chwali Zespół Szkół Akademickich na sesji Rady Miasta Nowego Sącza, 30 maja 2023

We wtorek 30 maja 2023 podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza podsumowano innowacje pedagogiczne w ramach Nowosądeckiego Projektu Edukacyjnego od 2020 roku.

Gościem specjalnym sesji Rady Miasta Nowego Sącza była Pani Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, której towarzyszyli członkowie zespołu odpowiedzialnego za realizację programu kształcenia matematycznego i technicznego w kilku wybranych szkołach podstawowych na terenie miasta: dr Maja Wenderlich, prof. dr hab. Jan Amos Jelinek i prof. dr hab. Stanisław Domoradzki.

Pani Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska przedstawiła trzyletnie efekty kształcenia matematycznego w klasach 1-3 Nowosądeckiego Projektu Edukacyjnego, chwaląc świetne wyniki nauczania, gratulując i dziękując władzom miasta, nauczycielom, dyrektorom szkół, Fundacji Newag i Prezesowi Zarządu Firmy Newag Zbigniewowi Konieczkowi, dzięki którym innowacja może być realizowana.

Szczególnie ciepłe słowa Pani Profesor skierowała w czasie obrad w stronę obecnego na sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza dyrektora Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego, Bogusława Kołcza: "Panie Profesorze, strasznie długo pracuję w pedagogice, i bywam w szkołach w całym kraju, i jeżdżę i oglądam, i organizuję i robię różne inne rzeczy, ale nie widziałam tak pięknie prowadzonej szkoły". O poziomie nauczania w Szkole Chrobrego świadczy fakt, że uczniowie klasy 2 Akademickiej Szkoły Podstawowej, zdaniem Pani Profesor dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, osiągnęli najwyższe spośród nadzorowanych szkół wyniki w ogólnopolskim konkursie matematycznym "Kangur". Rozwojowi wiedzy, płynącej z literatury i promocji zdobywania wiedzy służy także zasługujące według Pani Profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej na szczególne uznanie stworzone w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu Przytulisko dla Książek, sławne już w całej Polsce.
W dowód wdzięczności za zasługi dla edukacji Nowego Sącza Prezydent Miasta Ludomir Handzel i Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Głuc wręczyli Prof. dr hab. Edycie Gruszczyk-Kolczyńskiej pamiątkowy Denar św. Małgorzaty. Z gratulacjami dla wybitnej uczonej pośpieszyli także Prezes Newag Zbigniew Konieczek, dyrektor Bogusław Kołcz i zebrani na sali dyrektorzy szkół podstawowych: Sp nr 7, Sp nr 20 i Sp nr 21 w Nowym Sączu.

Szanowna Pani Profesor - uczniowie klasy 1 i 2 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu wraz z wychowawczyniami Alicją Błachutą i Renatą Wójtowicz oraz cała Społeczność Szkoły Chrobrego gorąco ściskają i dziękują za pedagogiczną opiekę! Do szybkiego zobaczenia!

Lokalizacja