Click here

Ola Gromala przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

włącz . .

blog

W poniedziałek 13 lutego 2023, po wyborach 18 stycznia 2023 i feriach zimowych ukonstytuował się nowy Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Funkcję Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego na najbliższe dwa lata dyrektor Bogusław Kołcz powierzył Aleksandrze Gromali z klasy II Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Pierwszym wiceprzewodniczącym został Mateusz Leśniara z klasy III, a drugim wiceprzewodniczącym Bartłomiej Horoszko z klasy II.

Członkami Samorządu Uczniowskiego na nową kadencję zostali: Emma Garuti, Jakub Janik z klasy III, Emilia Augustyn i Dagmara Gargas z klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Wspaniałą i owocną służbę dla szkoły kończy zabawą karnawałową dla uczniów dotychczasowa Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Pasiut oraz wiceprzewodniczący: Wiktoria Barnach i Jakub Janik. Serdecznie dziękujemy Zuzi, Wiktorii i Jakubowi za godne reprezentowanie Zespołu Szkół Akademickich!

Oli oraz jej drużynie gratulujemy zaszczytnych funkcji i życzymy szalonych pomysłów!

 

Lokalizacja