Click here

Lekcje kultury z Mistrzem! Muzyka i plastyka z Pawłem Ferencem w Zespole Szkół Akademickich

włącz . .

blog

Od kilkunastu lat lekcje muzyki, plastyki, techniki i fotografii w Akademickiej Szkoły Podstawowej i Akademickim Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu prowadzi mgr Paweł Ferenc.

Pan Paweł Ferenc to prawdziwy Mistrz, a w swoich pasjach i zainteresowaniach artystycznych człowiek renesansu, postać znana w mieście i kraju z dokonań muzycznych, artystycznych i kabaretowych. Od 40 lat wraz z Leszkiem i Olgą Bolanowskimi jest filarem znanego i nagradzanego w kraju kabaretu "ERGO", opracował muzycznie tysiące utworów, współtworzył setki programów artystycznych, szkolnych występów, setki konkursów, uroczystości i akademii.

8 listopada 2022 roku mgr Paweł Ferenc wraz z przyjaciółmi z "Ergo" (Leszkiem i Olgą Bolanowskimi, Ewą Dubińską, Krzysztofem i Małgorzatą Bielami, Markiem Czechowskim) odznaczony został Tarczą Herbową "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza".

W Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu Pan Paweł Ferenc jest powszechnie szanowanym i lubianym nauczycielem, perfekcyjnie przygotowuje szkolne programy artystyczne, koncerty kolęd, pracuje z uczniami utalentowanymi wokalnie i muzycznie w profesjonalnym studio nagrań, przygotowuje reprezentantów szkoły do udziału w konkursach artystycznych, szkoli uczniów na kartę rowerową, pracuje z młodzieżą nad szkolnymi wideoklipami i szkolnym hymnem "Znam takie miejsce" Marzeny Setlak i Renaty Widerowskiej.

Od kilku lat Pan Paweł Ferenc prowadzi również szkolne koło fotograficzne i prezentuje w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu własne wystawy mistrzowskiej fotografii artystycznej. Aktywnie działa w Fotoklubie Rzeczypospolitej Polskiej, krajowych i międzynarodowych towarzystwach fotograficznych (AFRP, AFIAP), jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie fotografii.

Mistrz Paweł Ferenc ma w swoim dorobku liczne publikacje w katalogach i wydawnictwach fotograficznych oraz 5 płyt Kabaretu "Ergo" z własnymi utworami muzycznymi.

Mistrzu! Jesteśmy dumni! Dziękujemy!

Lokalizacja