Click here

Zamykamy rekrutację do Liceum Akademickiego!

włącz . .

W piątek 8 lipca 2022 roku absolwenci Akademickiej Szkoły Podstawowej odbierają w szkole zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jednocześnie przyjmujemy w Sekretariacie Zespołu Szkół Akademickich w godzinach 8.00-15.00 oryginały zaświadczeń od kandydatów do klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego podlegać będą kandydaci, którzy do dnia 8 lipca 2022 złożą komplet dokumentów do szkoły, w tym oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Lista osób przyjętych do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego na rok szkolny 2022/2023 zostanie ustalona w dniu 9 lipca 2022. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację o przyjęciu do szkoły osobiście w Sekretariacie Szkoły w sobotę 9 lipca 2022 w godzinach 9.00-12.00 i od poniedziałku 11 lipca 2022 w godzinach 8.00-15.00.
Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego mogą odebrać dokumenty i starać się o przyjęcie w szkołach prowadzących rekrutację do końca lipca i w miarę wolnych miejsc do końca wakacji.

 

Lokalizacja