Click here

Gratulujemy stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki z Akademickiego LO!

włącz . .

blog

Dnia 25 marca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki. Dyplomy z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Haliny Cimer oraz dyrektora Delegatury MKO w Nowym Sączu Adama Skwarło otrzymali: stypendystki Prezesa Rady Ministrów Alicja Kumorek z kl. 3b LO i Justyna Mróz z kl. 2a LO oraz Jan Gurba - stypendysta Ministra Edukacji i Nauki (drugi rok z rzędu).

Serdecznie gratulujemy!

Lokalizacja