Click here

2018/2019 za nami! Dziękujemy, że przeżyliśmy go razem!

włącz . .

blog

19 czerwca 2019 zakończyliśmy 18 rok pracy Akademickiego Gimnazjum i Liceum oraz 7 rok pracy Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Tworzyliśmy zżytą 225-osobową, szanującą się i współpracującą ze sobą rodzinę, osiągającą liczne sukcesy w partnerskim współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Kolejne wyniki egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i pierwszy wynik egzaminów ósmoklasisty plasują nas niezmiennie wśród najlepszych szkół w mieście, regionie i kraju. Najnowszy ranking liceów wg wskaźnika EWD, czyli Edukacyjnej wartości dodanej, pokazującej trzyletni przyrost wiedzy ucznia w trakcie pobytu w szkole, opublikowany w listopadzie 2018 r., sytuuje Akademickie Liceum Ogólnokształcące na 2 miejscu wśród liceów w Małopolsce (po V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie), które uczą najlepiej!

W roku szkolnym 2018/2019 świadectwa z wyróżnieniem odebrało 89 osób, czyli 35% uczniów całego Zespołu. Najwyższe średnie uzyskali: Kacper Pulit z klasy 5a Akademickiej Szkoły Podstawowej (5,77), Magdalena Kościółek z klasy III Liceum Akademickiego (5,71) i Mateusz Kotara z klasy 6 ASP (5,67). Stypendystką Premiera w nowym roku szkolnym została Aleksandra Skowron z klasy II Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego - finalistka 42 Olimpiady Języka Niemieckiego i zdobywczyni I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym DUET w kategorii język angielski z językiem francuskim.
Od chwili powstania naszej szkoły największym kapitałem pozostaje niezmiennie przywiązanie naszych uczniów, ich kultura, aspiracje i radość w zdobywaniu wiedzy. 

Kochana Rodzino Chrobrego: Kochani Uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Akademickiego, Kochani Wierni i Ufający Szkole Rodzice, Wspaniali Pedagodzy i Przyjaciele z Fundacji Chrobrego - DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚMY RAZEM!!!

Lokalizacja