Click here

Zmiany w statucie Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkół Akademickich

włącz . .

Informujemy, że 14 czerwca 2019 r. w związku z likwidacją Gimnazjum Akademickiego i utworzeniem nowego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej  (w ramach prowadzonej reformy systemu oświaty) organ prowadzący dokonał zmian i uzupełnień w statucie Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz w statucie Zespołu Szkół Akademickich. Na stronie internetowej zamieszczamy aktualny tekst obu statutów.

Lokalizacja