Click here

Kolejny sukces naszych wokalistek

włącz . .

W V Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Europejskiej "Europejskie rytmy", organizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu, zespół Gimnazjum Akademickiego w składzie Anna Filipów (kl. 3), Karolina Galara, Agnieszka Kula, Daria Radzik (kl. 2) wyśpiewał (w języku angielskim) II miejsce. Gratulujemy dziewczętom i opiekunom: mgr Kindze Dobosz i mgr. Pawłowi Ferencowi!

Lokalizacja