Click here

Bezpieczna szkoła! Próbna ewakuacja, 17 X 2018

włącz .

Bezpieczna szkoła! Próbna ewakuacja, 17 X 2018 Dla zwiększenia bezpieczeństwa nauki i pobytu w szkole w Zespole Szkół Akademickich przeprowadziliśmy próbne ćwiczenia i alarm pożarowy w budynku. Ewakuacja budynku pod nadzorem inspektorów z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przebiegła sprawnie i zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów. Szkoła uzyskała wysoką ocenę za przeprowadzenie wymaganych ćwiczeń. Dziękujemy odpowiedzialnemu za przygotowanie i przebieg ewakuacji Panu mgrowi Piotrowi Kucharskiemu!

Lokalizacja