Click here
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Witamy w Rodzinie!

Ogólna informacja

włącz . .

Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi

Akademicka Szkoła Podstawowa im. Króla Bolesława Chrobrego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

blog

Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi, zgodnie z naukowym i eksperymentalnym charakterem placówki, stawia sobie i powierzonym uczniom najwyższe wymagania wychowawcze i dydaktyczne, zamierza ambitnie i efektywnie wpisać się w utrwaloną renomę i dorobek IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Akademickiego Liceum i Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, szkół kierowanych od 28 lat przez dyrektora Bogusława Kołcza.

Szkoła jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Lekcje odbywają się w budynku przy ul. Jagiellońskiej 63, w którym mieści się również Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Szkoła posiada salę gimnastyczną i nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe (pracownia komputerowa, pracownie językowe, sale ze sprzętem multimedialnym: komputer, rzutnik, telewizor, odtwarzacz DVD, tablica multimedialna), a także bufet, jadalnię, bibliotekę wraz z czytelnią.

Szkoła zapewnia opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad dziećmi z różnymi problemami szkolnymi oraz opiekę pielęgniarki szkolnej. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zatrudnia pracownika ochrony, zaopatrzona jest również w system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Szkoła prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w klasach I-VIII. Program nauczania wzbogacony jest o zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów wiodących, a także artystycznych i języków obcych (język angielski od kl. I i dodatkowo drugi język obcy: język francuski, język niemiecki lub język hiszpański do wyboru), zajęć z grafiki i animacji komputerowej oraz wychowania fizycznego (edukacja dla zdrowia, pływanie, narciarstwo, lekka atletyka i gry zespołowe). Uczniowie mają zapewnioną zwiększoną ilość zajęć opiekuńczych i wychowawczych w świetlicy szkolnej, w której pod opieką nauczyciela wykonują zadania domowe i uzupełniają wiedzę.

W okresie wakacyjnym (w lipcu) oraz w czasie ferii zimowych szkoła organizuje dla uczniów klas I-III zajęcia artystyczne, rekreacyjne i obozy sportowe. Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku. Zajęcia obowiązkowe rozpoczynają się o godz. 8.00, a kończą o godz. 15.00. Przed rozpoczęciem zajęć (7.00 - 8.00) i po ich zakończeniu (15.00 – 16.30) uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

Małe oddziały klasowe dają możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia i gwarantują najlepsze przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasach IV-VIII, a następnie w liceum. Już od klasy pierwszej zajęcia z języków obcych, muzyki, wychowania fizycznego i informatyki prowadzone są przez specjalistów w zakresie tych przedmiotów.

W programie wychowawczym szkoły akcentowane jest kształtowanie postaw będących fundamentem współżycia społecznego: empatii, tolerancji, poszanowania poglądów innych ludzi, szacunku dla drugiego człowieka, kultury (w tym zasad etykiety). Szczególne miejsce szkoła przyznaje edukacji patriotycznej poprzez odwołanie do historii i tradycji Szkoły Chrobrego oraz programu wychowawczego Liceum. Istotny element programu stanowi również wychowanie przez sztukę do udziału w szeroko pojętej kulturze (zajęcia teatralne, kulturoznawcze, wycieczki edukacyjne).

Lokalizacja