Click here

Brawo Pola!

włącz . .

blog

Pola Rajca z kl. IV LO uczestniczyła 8 kwietnia 2024 r. w części pisemnej zawodów centralnych Olimpiady Artystycznej. Uczestniczki i uczestnicy olimpiady w sekcji historii sztuki gościli dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie. Spośród dzieł zgromadzonych w muzeum Pola wybrała do analizy porównawczej rzeźby Wacława Szymanowskiego i Augusta Rodina.

Dnia 11 kwietnia 2024 r. w Sali Białej w Wilanowie odbyła się gala wręczenia dyplomów i nagród laureatom i finalistom Olimpiady Artystycznej.  Serdecznie gratulujemy Poli Rajcy tytułu finalistki, który zwalnia Ją z obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie rozszerzonym. Opiekę dydaktyczną nad Polą sprawowała Pani mgr Marta Jacak, której również gratulujemy sukcesu.

Lokalizacja