Click here

Ale Wystawa! Ale Goście!

włącz . .

blog

W piątek 5 kwietnia 2024 o godz. 14. 00 w auli Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu otwarto przygotowywaną od kilku miesięcy wystawę "Kulturowa wartość łowiectwa".

W uroczystości wzięli udział aktywni działacze Oddziału Katowicko-Nowosądeckiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w galowych mundurach PZŁ, zaproszeni goście, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Akademickich.

W obecności dyrektora Bogusława Kołcza, który podkreślił rolę szkoły w promowaniu kultury, tradycji i obyczajowości polskiej, w tym nieodłącznej w naszej historii od zamierzchłych czasów patriotycznej kultury łowieckiej, tradycji polowań i biesiad opisywanych w klasycznych dziełach literatury polskiej, na czele z "Panem Tadeuszem" i "Nad Niemnem", wystawę otworzył Pan Bogusław Rataj - Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego - Łowczy Okręgowy.

Pan Wacław Gosztyła - prezes Oddziału Katowicko-Nowosądeckiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej zachęcił zebranych do obejrzenia zaprezentowanej we wnętrzach auli Zespołu Szkół Akademickich ekspozycji – cennych zbiorów prezentujących kulturę łowiecką w Polsce na przestrzeni kilkuset lat. Znalazły się wśród nich wydawnictwa książkowe i czasopisma, obrazy, plakiety, medale, rogi i instrumenty myśliwskie, meble, elementy kultu religijnego myśliwych, czyli Bractwa Św. Floriana, fotografie i plakaty poświęcone kulturowej wartości łowiectwa i tradycjom łowiectwa, utrwalonym w polskiej obyczajowości, życiu towarzyskim, sztuce, muzyce, języku, fotografii, literaturze i architekturze.

Specjalnymi atrakcjami uroczystości stały się odegrane przez zaproszonych sygnalistów myśliwskie sygnały na powitanie i na posiłek, który zgodnie z tradycją myśliwską i najlepszymi arkanami sztuki przygotował dla wszystkich zebranych Pan Łowczy Bogusław Rataj i uczennice klasy kelnersko-kucharskiej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu pod kierunkiem obecnych w auli nauczycieli, na czele z Panią Dyrektor Katarzyną Jankowicz.

W czasie rozmów przy oglądaniu eksponatów i posiłku zgromadzeni na sali uczniowie poznawali zamierzchłe polskie tradycje i obyczajowość, a także niezwykłych gości, którzy w swoich pięknych mundurach kultywują elementy fascynujących zwyczajów.

Pan Maciej Kucharski, kolekcjoner i malarz z Polskiego Związku Łowieckiego wdał się w historyczne opowieści z młodzieżą, a do zbiorów Przytuliska dla Książek w Zespole Szkół Akademickich przekazał kolejne stare wydawnictwa z rodzinnej biblioteki.

Wyjątkowe zbiory na wystawie w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu będzie można oglądać przez najbliższe dwa tygodnie, do 19 kwietnia 2024.

Dziękujemy Szanownym Organizatorom i Przyjaciołom szkoły!

Lokalizacja