Click here

Informacje o rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023

włącz . .

blog

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu przy Al. Wolności 23. Obowiązuje strój odświętny.

UWAGA: ze względu na ograniczoną ilość miejsc w uroczystości udział biorą kl. 1-3 Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz kl. I-IV Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego. Prosimy, aby dzieciom z Akademickiej Szkoły Podstawowej i uczniom kl. I LO towarzyszył tylko jeden z rodziców (opiekunów). Uczniowie klas II-IV liceum przychodzą bez rodziców.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów klas 4-8 Akademickiej Szkoły Podstawowej odbędzie się 1 września 2022 r. o godz. 11:00 w salach lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 63 w Nowym Sączu. Uczniów obowiązuje strój odświętny.

Ze względów bezpieczeństwa Rodziców prosimy o oczekiwanie na dzieci przed szkołą.

Zebrania przed rozpoczęciem roku szkolnego

Zebranie uczniów przyjętych do klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z wychowawcą, dr. Krzysztofem Tokarzem i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w budynku szkoły – w sali nr 30 na II piętrze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klas I. Obecność uczniów (bez rodziców) jest obowiązkowa.

Zebranie uczniów przyjętych do klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej z wychowawczynią mgr Alicją Błachutą i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. (środa) o godz. 12:00 w budynku szkoły - w sali nr 4 na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klasy. Obecność dzieci z rodzicami jest obowiązkowa.

Prosimy o uregulowanie w sekretariacie spraw dotyczących zwrotu starych podręczników i dostarczenie zdjęć do nowych legitymacji szkolnych. Od nowego roku szkolnego zawierane będą z rodzicami uczniów nowe umowy kształcenia. Stare umowy obowiązywały do końca starego roku szkolnego i utraciły ważność. Biorąc pod uwagę spełnianie obowiązków szkolnych przez dziecko i postawę rodziców wobec szkoły, Dyrektor szkoły decyduje, w jakich przypadkach umowa zostaje podpisana na kolejny rok szkolny, a w jakich w naturalny sposób z końcem sierpnia wygasła. Wówczas dziecko powinno zgłosić się do szkoły podstawowej w swoim obwodzie zamieszkania, aby kontynuować obowiązkową naukę.

Lokalizacja