Click here

Drodzy Przyjaciele! Podarujcie naszej szkole 1% podatku!

włącz . .

blog

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Szkoły,
Fundacja Chrobrego, organ prowadzący Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, zwraca się po raz kolejny do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie i przekazanie 1 % podatku dla potrzeb naszej placówki.

Nasza szkoła, kierowana od chwili powstania w 1991 roku przez dyrektora Bogusława Kołcza, odpowiada już ponad 30 lat na ambitne i wymagające potrzeby rodziców i uczniów. Wyróżniamy się najwyższą jakością kształcenia, wysokim poziomem nauczania i wymagań wychowawczych oraz nowatorskimi inicjatywami pedagogicznymi. Stale wzbogacamy i poszerzamy naszą ofertę edukacyjną. Jednocześnie staramy się minimalizować koszty utrzymania szkoły i udzielamy wielorakiej pomocy naszym uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz tym, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce.
Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu jest placówką niepubliczną, funkcjonującą głównie dzięki zaangażowaniu finansowemu rodziców i przyjaciół Szkoły. Status szkoły niepublicznej nie pozwala nam na korzystanie z funduszy miejskich i samorządowych, a wysokie koszty utrzymania obiektu przy ul. Jagiellońskiej 63 i jego regularnych remontów leżą po stronie Szkoły i jej organu prowadzącego.

Fundacja Chrobrego w 2018 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co pozwala na staranie się o dodatkowe środki finansowe, które moglibyśmy uzyskać dzięki Państwa życzliwości i przekazaniu naszej szkole 1 % podatku. Pozyskane od naszych Przyjaciół środki pomogą nam poczynić dalsze inwestycje w wyposażenie i pomoce edukacyjne, a także zakupić dodatkowy sprzęt do sal terapeutycznych, służący stałej poprawie komfortu pobytu dzieci i młodzieży w szkole, wykorzystywany w edukacji dla zdrowia, w terapii psychologicznej w czasach pandemii oraz poprawie bezpieczeństwa w naszej placówce. Środki uzyskane od Państwa w poprzednich latach przeznaczyliśmy, zgodnie z naszą deklaracją, na sprzęt sportowy, informatyczny i wyposażenie służące podnoszeniu bezpieczeństwa uczniów.
Naszym Rodzicom, Absolwentom, Znajomym, Wszystkim Przyjaciołom naszej tradycji i naszej Szkoły podajemy numer KRS niezbędny do wyszukania Fundacji Chrobrego i wpisania w rocznym zeznaniu podatkowym: 0000542514.

Z nadzieją na dalsze spełnianie Państwa oczekiwań, z olbrzymią wdzięcznością za Państwa dar serca oraz wyrazami szacunku,
Dyrektor Bogusław Kołcz
i Społeczność Szkolna Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

Lokalizacja