Click here

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

włącz . .

  1. Informacje dla uczniów klasy I

Informacja o przyjęciu do Liceum Akademickiego będzie dostępna w Sekretariacie w dniu 26 czerwca 2019 (środa). Uczniowie powinni dostarczyć brakujące dokumenty i zdjęcia.
Lista podręczników do klasy I, które należy zakupić we własnym zakresie, będzie dostępna i opublikowana w połowie sierpnia.
W czasie wakacji Sekretariat Szkoły będzie czynny w godzinach 10.00-13.00. Tel. 18 442 31 06

  1. Zebrania przed rozpoczęciem roku szkolnego

Zebranie uczniów przyjętych do klas I Akademickiego Liceum z wychowawcami i dyrektorem szkoły odbędzie się 30 sierpnia 2019 (piątek) o godz. 10.00 w budynku szkoły - aula na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klas I. Obecność (bez rodziców) obowiązkowa.

Zebranie uczniów przyjętych do klasy I Akademickiej Szkoły Podstawowej z wychowawczynią i dyrektorem szkoły odbędzie się 30  sierpnia 2019 (piątek) o godz. 12.00 w budynku szkoły - aula na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klasy. Obecność dzieci z rodzicami obowiązkowa.

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Akademickich (Akademickiej Szkoły Podstawowej i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego) odbędzie się 2 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Wolności 23 (dawny DKK, obok Dworca autobusowego, naprzeciw Starego Cmentarza). Obowiązuje strój odświętny.

Po inauguracji uczniowie udadzą się na krótkie spotkanie informacyjne  z wychowawcami do klas w budynku szkoły.

UWAGA: ze względu na ilość miejsc na Sali widowiskowej MOK prosimy, aby najmłodszym dzieciom ze Szkoły Podstawowej towarzyszył tylko jeden z rodziców (opiekunów). 

Lokalizacja