Click here

Ósmoklasiści Pani Szudek najlepsi w Małopolsce!

włącz . .

blog

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała 2 kwietnia 2019 szczegółowe wyniki kwietniowych egzaminów ósmoklasisty w poszczególnych szkołach podstawowych w naszym kraju. Potwierdziły się nasze przewidywania sprzed kilku tygodni. Łączne wyniki 3 części egzaminu ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) uplasowały klasę 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego na 1 miejscu w Nowym Sączu. Egzamin z języka polskiego - na poziomie 89% - ósmoklasiści z Akademickiej Szkoły Podstawowej zdali najwyżej w Małopolsce, pozostawiając daleko w tyle najlepsze szkoły Nowego Sącza i Krakowa! 

Gratulujemy naszym uczniom i ich polonistce, Pani wicedyrektor Elżbiecie Szudek! Już dziś witamy najlepszych absolwentów Akademickiej Szkoły Podstawowej w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym od września!

Lokalizacja