Click here

Goście z Egiptu!

włącz . .

blog

We wtorek 2 lipca 2019 kolejny raz odwiedził naszą szkołę Karol Leśniak, dyplomata i radca Ambasady RP w Kairze. Wraz ze swoją rodziną z Kairu i Nowego Sącza zatrzymał się w Sali Tradycji w Zespole Szkół Akademickich, poświęconej swojemu ojcu, wielkiemu przyjacielowi Szkoły Chrobrego i Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Sącza, redaktorowi Jerzemu Leśniakowi (1957-2017). Spotkanie dostarczyło nam wszystkim wielu wzruszeń, związanych z przedwcześnie zmarłym Jerzym Leśniakiem i jego nieocenionymi zasługami dla naszej szkoły i miasta. 

Dziękujemy!

Lokalizacja