Click here

Gimnazjum Akademickie zamknęło piękną kartę historii

włącz . .

blog

19 czerwca 2019 zakończyło swój 18-letni etap w historii Szkoły Chrobrego Niepubliczne Gimnazjum Akademickie.Druga reforma oświaty, wprowadzająca gimnazja w 1999 roku, po gimnazjach przedwojennych, które zlikwidowano po raz pierwszy w 1948 r., zakończyła się w roku bieżącym. Tworzące zręby naszej szkoły Gimnazjum powstało jako wspólny eksperyment oświatowy władz miasta Nowego Sącza i WSB-NLU w 2001 roku. Już pierwsi absolwenci z 2004 roku uzyskali wyniki stawiające naszą szkołę w czołówce najlepszych szkół miasta, regionu i kraju, zaś kolejne egzaminy gimnazjalne przysparzały naszej szkole splendoru i sukcesów. Ostatni uczniowie kl. III Gimnazjum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego zakończyli rok szkolny 2018/2019 ze średnią 4, 68. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z każdego przedmiotu przekroczyły także i w ostatnim roczniku znacznie średnie wyników w kraju, województwie, mieście i powiecie, przy czym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, podobnie jak we wszystkich latach naszej historii, różnica wyników na naszą korzyść była miażdżąca: średnia w Polsce - 53%, w województwie małopolskim - 53,7%, w Nowym Sączu i powiecie - 58,9%, a w Gimnazjum Akademickim - 88,7%!

W innych przedmiotach: język polski w kraju 63%, w województwie małopolskim 66,6%, w Nowym Sączu i powiecie 69,1%, w Gimnazjum Akademickim 80,9%. Historia i wos: w kraju 59%, w Małopolsce 62,1%, w Nowym Sączu 64,1%, w Gimnazjum Akademickim 75%. Matematyka - w Polsce 43%, w województwie małopolskim 47,1%, w Nowym Sączu i powiecie 46%, a w Gimnazjum Akademickim 67,2%. Przedmioty przyrodnicze - w Polsce 49%, w województwie 52,4%, w Nowym Sączu i powiecie 52,4%, a w Gimnazjum Akademickim 69,2%. Gratulujemy naszym uczniom i ich nauczycielom!

KOCHANI ABSOLWENCI NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO! Uczniowie roczników 2001-2019! Dziękujemy Wam za piękne lata chlubnej służby dla szkoły. ZOSTANIECIE W JEJ HISTORII NA ZAWSZE!

Lokalizacja