Click here

Zaproszenie dla przyszłych uczniów klasy I Akademickiej Szkoły Podstawowej i ich rodziców

włącz . .

blog

21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 w auli Zespołu Szkół Akademickich i w salach na parterze budynku przy ulicy Jagiellońskiej 63 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci zapisanych do klasy I Akademickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 z dyrekcją i wychowawczynią klasy oraz pedagogiem szkolnym i nauczycielami.

Spotkanie będzie okazją do wzajemnego poznania się dzieci, rodziców i kadry dydaktycznej. Zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna szkoły, plan zajęć obowiązkowych i dodatkowych, formy i metody pracy z dziećmi, elementy planu wychowawczego i regulaminy szkoły.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!

Lokalizacja