Click here

Olbrzymi Sukces Liceum Akademickiego! Uczymy najlepiej!!!

włącz . .

blog

Gazeta Krakowska upowszechniła dzisiaj (17 XI 2018) wyniki badań ekspertów MEN dotyczących przyrostu wiedzy uczniów w czasie trzech lat nauki w szkole za lata 2016-2018. W rankingu szkół, które uczą wg efektów kształcenia najlepiej, czyli wg wskaźnika EWD - edukacyjnej wartości dodanej - Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Boleslawa Chrobrego w Nowym Sączu znalazło się na 2 miejscu w Małopolsce, po słynnym V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

To najwyższy dotychczasowy sukces naszej szkoły w podobnych rankingach. Wskaźniki EWD są najwyższym miarodajnym dowodem pracy nauczycieli z uczniami (tych, którzy uczą najwięcej, czyli najlepiej) w ciągu całego 3-letniego etapu kształcenia, od egzaminów gimnazjalnych po maturalne. Ich wyniki publikowane są na stronach MEN, OKE i kuratoriów oświaty. Możemy być dumni! Wieloletnie doświadczenie i sprawdzona w praktyce oferta naszej szkoły – małe klasy, kilkuosobowe grupy, zwiększona ilość godzin, dodatkowe zajęcia z zainteresowanymi oraz Solidna Praca doświadczonych fachowców i ambitnej młodzieży przynosi efekty! Gratulujemy wszystkim autorom sukcesu!

Na zdjęciach: Maturzyści z lat 2016-2018

Lokalizacja