Click here

blog

W połowie września 2021 Urząd Skarbowy w Nowym Sączu przekazał na konto Fundacji Chrobrego darowizny i listę ofiarodawców w ramach odpisu podatkowego za rok 2020. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie naszych przyjaciół. Z prawdziwą satysfakcją i wdzięcznością stwierdzamy, że ich liczba stale się zwiększa. Dzięki życzliwości i hojności bardzo wielu Przyjaciół, wśród których znaleźli się znani nam z nazwiska rodzice, pracownicy i absolwenci byłego IV Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu wraz z ich rodzinami, a także liczni ofiarodawcy anonimowi, na konto Fundacji Chrobrego - organu prowadzącego szkołę wpłynęła kwota blisko dwadzieścia tysięcy złotych z odpisu 1% podatku za rok ubiegły.

blog

10 września 2021 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas uroczystej Gali 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego miało miejsce wręczenie nagród dla najlepszych książek informatycznych. Nagrodę I stopnia jako współautor podrcznika do informatyki "Informatyka na czasie" wydawnictwa Nowa Era odebrał nasz nauczyciel mgr inż. Janusz Mazur

Relację z wydarzenia można obejrzeć na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/watch/live/?v=545497950000553&ref=watch_permalink

Gratulujemy serdecznie Panu Januszowi, życząc wielu kolejnych naukowych sukcesów!

Irena Michalska od kilku lat [...] była typowana na główną laureatkę Festiwali im. Jonasza KOFTY. No i stało się - w tym roku otrzymała I miejsce. Aktorka, piosenkarka i piękna wiolonczelistka w jednej osobie. Nagranie pochodzi z koncertu eliminacyjnego dn. 5.06.2021.

blog

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Akademickiej Szkoły Podstawowej i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w auli PWSZ w Nowym Sączu oraz uroczyste powitanie pozostałych klas w budynku szkoły i jubileusz 30-lecia IV LO i 30-lecia dyrektora Bogusława Kołcza jako najdłużej sprawującego urząd w sądeckiej oświacie naznaczyły początek kolejnego roku szkolnego w Szkole Chrobrego.

Zebrania przed rozpoczęciem roku szkolnego

Zebranie uczniów przyjętych do klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z wychowawczynią mgr Elżbietą Szudek i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2021 (wtorek) o godz. 10:00 w budynku szkoły – w auli na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klas I. Obecność uczniów (bez rodziców) jest obowiązkowa.

Zebranie uczniów przyjętych do klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej z wychowawczynią mgr Renatą Wójtowicz i dyrektorem szkoły mgrem Bogusławem Kołczem odbędzie się 31 sierpnia 2021 (wtorek) o  godz. 12:00 w budynku szkoły – w auli na parterze. Tematem spotkania będą sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego i ślubowaniem klasy. Obecność dzieci z rodzicami jest obowiązkowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas I Zespołu Szkół Akademickich (dla klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej i dla klasy I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego) odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godz. 9:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy Al. Wolności 40 (przy Domu Handlowym Lach, obok boiska „Starej Sandecji”)Obowiązuje strój odświętny.
UWAGA: ze względu na ilość miejsc w auli PWSZ prosimy, aby dzieciom ze Szkoły Podstawowej i Liceum towarzyszył tylko jeden z rodziców (opiekunów).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas starszych: 2-8 Akademickiej Szkoły Podstawowej i klas II-III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego ze względów bezpieczeństwa odbędzie się 1 września 2021 (środa) o godz. 11:00 w salach lekcyjnych w budynku szkoły przy ul. Jagiellońskiej 63 w Nowym Sączu. Rodziców prosimy o czekanie przed szkołą. Uczniów obowiązuje strój odświętny.

blog

Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podały do wiadomości wyniki egzaminów ósmoklasisty z maja 2021 z poszczególnych szkół miasta i regionu.

Uczniowie klasy 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu zajęli w każdym z trzech egzaminów najwyższe miejsca i jako jedyna szkoła zdobyli w każdym egzaminie najwyższy, tzw. 9 stanin.

blog

Jak się spodziewaliśmy, wyniki porównawcze tegorocznych egzaminów maturalnych, z maja 2021, plasują maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego na pierwszym miejscu wśród liceów Nowego Sącza i jako jedyne sądeckie liceum w ścisłej czołówce liceów Małopolski, zdominowanej przez szkoły krakowskie.

blog

Od rana w poniedziałek 5 lipca 2021 absolwenci Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu odbierali swoje wyniki egzaminów maturalnych z maja 2021. Zgodnie z oczekiwaniami szkoła zdała maturę na 100 %, a średnie uzyskane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów plasują nas jak zawsze i niezależnie od trudów edukacji zdalnej w czołówce regionu i kraju. Z języka polskiego średnia uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wyniosła 72% (przy średniej w kraju 55% i w mieście 59%), a z matematyki 82% (w Polsce 56%, w Małopolsce, powiecie i mieście Nowy Sącz 60%). Miażdżąco lepszy od pozostałych uczniów okazał się tradycyjnie rezultat matury z języka angielskiego: uczniowie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zdali język angielski na 97%! Średnia matury z języka angielskiego w kraju wyniosła 75%, a w Nowym Sączu 73%.

blog

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w piątek 25 czerwca 2021 w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego podzielone zostało na trzy części. Dyrektor Bogusław Kołcz od godzin rannych do popołudniowych gratulował wysiłków w trudnym czasie światowej pandemii i trudnym czasie edukacji zdalnej kolejno uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i klas 4-8 oraz 1-3 Akademickiej Szkoły Podstawowej.

Lokalizacja