Click here

blog

W piątek 5 lipca 2019 w godzinach wieczornych w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu gościł po raz kolejny zaprzyjaźniony z naszą szkołą wybitny prawnik i uczony, kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia - wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2006 i wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, Pan Prof. dr hab. Andrzej Mączyński.

blog

W piątek 5 lipca 2019 w Zespole Szkół Akademickich w Nowym Sączu gościli wybitni uczeni z Krakowa: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska - literaturoznawca i kulturoznawca z Uniwersytetu Pedagogicznego, Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami oraz prof. dr hab. Bolesław Faron - historyk i krytyk literatury, wydawca, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej i minister oświaty i wychowania w latach 1981-1985. Naukowcy spotkali się z dyrekcją szkoły oraz odwiedzili szkolną Salę Tradycji im. Jerzego Leśniaka. Prof. dr hab. Bolesław Faron przekazał szkole swoją najnowszą książkę "Poeci Sądecczyzny. Antologia." (Wydawnictwo Edukacyjne 2019), zrecenzowaną wydawniczo przez B. Kołcza. Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska jest autorką niezwykle przychylnej, napisanej w ubiegłym roku recenzji książki dyrektora B. Kołcza, "Zakochany w Sączu. Jerzy Leśniak (1957-2017)".

blog

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała 2 lipca 2019 r. szczegółowe porównanie wyników kwietniowych egzaminów w poszczególnych gimnazjach regionu i województwa. Wstępne przewidywania sprzed kilku tygodni pozwalają nam się cieszyć kolejnym sukcesem!

blog

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała 2 kwietnia 2019 szczegółowe wyniki kwietniowych egzaminów ósmoklasisty w poszczególnych szkołach podstawowych w naszym kraju. Potwierdziły się nasze przewidywania sprzed kilku tygodni. Łączne wyniki 3 części egzaminu ósmoklasisty (z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego) uplasowały klasę 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego na 1 miejscu w Nowym Sączu. Egzamin z języka polskiego - na poziomie 89% - ósmoklasiści z Akademickiej Szkoły Podstawowej zdali najwyżej w Małopolsce, pozostawiając daleko w tyle najlepsze szkoły Nowego Sącza i Krakowa! 

blog

W czwartek 4 lipca 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki majowych egzaminów maturalnych w Polsce. Uczniowie klasy III Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego zdali maturę wszyscy i jak zawsze wyśmienicie. 

blog

We wtorek 2 lipca 2019 kolejny raz odwiedził naszą szkołę Karol Leśniak, dyplomata i radca Ambasady RP w Kairze. Wraz ze swoją rodziną z Kairu i Nowego Sącza zatrzymał się w Sali Tradycji w Zespole Szkół Akademickich, poświęconej swojemu ojcu, wielkiemu przyjacielowi Szkoły Chrobrego i Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Sącza, redaktorowi Jerzemu Leśniakowi (1957-2017). Spotkanie dostarczyło nam wszystkim wielu wzruszeń, związanych z przedwcześnie zmarłym Jerzym Leśniakiem i jego nieocenionymi zasługami dla naszej szkoły i miasta. 

Dziękujemy!

blog

19 czerwca 2019 zakończyliśmy 18 rok pracy Akademickiego Gimnazjum i Liceum oraz 7 rok pracy Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Tworzyliśmy zżytą 225-osobową, szanującą się i współpracującą ze sobą rodzinę, osiągającą liczne sukcesy w partnerskim współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. 

blog

Rewelacyjnie zakończyli rok szkolny 2018/2019 pierwsi absolwenci klasy 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. 

19 czerwca 2019 roku wraz ze świadectwami ukończenia szkoły otrzymali wyniki egzaminów ósmoklasisty, które plasują ich w ścisłej czołówce szkół z najlepszym wynikiem w kraju, czyli tzw. 9 staninem w każdym z przedmiotów! Z egzaminu z języka polskiego średni wynik w Polsce wyniósł 63%, w Małopolsce 67%, a w klasie 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej - 89%. Z matematyki średnia w kraju wyniosła 45%, w województwie małopolskim 50%, w naszej szkole 68%. Z języka angielskiego w całej Polsce średni wynik wyniósł 59%, w Małopolsce 61%, a w klasie 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej 88%! 

blog

19 czerwca 2019 zakończyło swój 18-letni etap w historii Szkoły Chrobrego Niepubliczne Gimnazjum Akademickie.Druga reforma oświaty, wprowadzająca gimnazja w 1999 roku, po gimnazjach przedwojennych, które zlikwidowano po raz pierwszy w 1948 r., zakończyła się w roku bieżącym. Tworzące zręby naszej szkoły Gimnazjum powstało jako wspólny eksperyment oświatowy władz miasta Nowego Sącza i WSB-NLU w 2001 roku. Już pierwsi absolwenci z 2004 roku uzyskali wyniki stawiające naszą szkołę w czołówce najlepszych szkół miasta, regionu i kraju, zaś kolejne egzaminy gimnazjalne przysparzały naszej szkole splendoru i sukcesów. Ostatni uczniowie kl. III Gimnazjum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego zakończyli rok szkolny 2018/2019 ze średnią 4, 68. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z każdego przedmiotu przekroczyły także i w ostatnim roczniku znacznie średnie wyników w kraju, województwie, mieście i powiecie, przy czym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, podobnie jak we wszystkich latach naszej historii, różnica wyników na naszą korzyść była miażdżąca: średnia w Polsce - 53%, w województwie małopolskim - 53,7%, w Nowym Sączu i powiecie - 58,9%, a w Gimnazjum Akademickim - 88,7%!

Informujemy, że 14 czerwca 2019 r. w związku z likwidacją Gimnazjum Akademickiego i utworzeniem nowego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej  (w ramach prowadzonej reformy systemu oświaty) organ prowadzący dokonał zmian i uzupełnień w statucie Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz w statucie Zespołu Szkół Akademickich. Na stronie internetowej zamieszczamy aktualny tekst obu statutów.

Lokalizacja