Click here

blog

W IV edycji konkursu wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza “Pomyśl o bezpieczeństwie” reprezentowała nas drużyna z klasy I Liceum Akademickiego. Podczas gali w Miejskim Ośrodku Kultury 28 maja 2018 r. wyróżnienie zdobył Hubert Szot, a tytuły laureatów uzyskały Małgorzata Buchman i Kateryna Liubatska. Uczestnicy konkursu musieli przejść kilkutygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne organizowane w salach wykładowych i nad Jeziorem Rożnowskim oraz egzamin 23 maja 2018.

blog

Rajd Rowerowy PTTK w naszej szkole! Drużyna Zespołu Szkół Akademickich (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) wzięła udział w 53 Rajdzie Rowerowym PTTK, którego meta tym razem zorganizowana była w naszej szkole. Uczestnicy z regionu nocowali w naszej sali gimnastycznej po zaliczeniu tras rowerowych, organizowanych w piątek.

W V Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Europejskiej "Europejskie rytmy", organizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu, zespół Gimnazjum Akademickiego w składzie Anna Filipów (kl. 3), Karolina Galara, Agnieszka Kula, Daria Radzik (kl. 2) wyśpiewał (w języku angielskim) II miejsce. Gratulujemy dziewczętom i opiekunom: mgr Kindze Dobosz i mgr. Pawłowi Ferencowi!

blog

Gratulujemy sukcesów w konkursach przedmiotowych uczennicom i uczniom Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Akademickiego:

Finalistką Małopolskiego Konkursu Chemicznego została Karolina Weremczuk z kl. 3 Gimnazjum (opieka: mgr Agnieszka Jankowska).

W Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego tytuł finalisty uzyskali: Marcin Klimek i Gabriela Żur z kl. 2 (opieka: mgr Inna Filonenko) oraz Jakub Repel z kl. 3 Gimnazjum (opieka: mgr Małgorzata Treit).

blog

Wydarzeniem medialnym i towarzyskim ostatnich dni stała się publikacja książki dyrektora Bogusława Kołcza „Zakochany w Sączu” (Wydawnictwo GOLDRUK, maj 2018). Bohaterem bibliofilsko wydanej, dokumentalnej i biograficznej książki, przygotowywanej od września ub. roku jest zasłużony dla miasta i naszej szkoły redaktor Jerzy Leśniak (1957-2017). Napisana o przyjacielu przez przyjaciela książka składa się z 9 rozdziałów, poświęconych kolejnym etapom życia osobistego i zawodowego Jerzego Leśniaka, najbardziej znanego sądeckiego autora, prezentuje jego drogę twórczą, dorobek dziennikarski i naukowy (ponad 40 książek o Nowym Sączu i regionie) oraz służbę dla miasta, której ukoronowaniem stała się wydana już pośmiertnie (pod redakcją Bogusława Kołcza) epokowa i monumentalna „Nowa Encyklopedia Sądecka”.

blog

W najbliższy piątek i sobotę (25-26 maja 2018 r.) odbędzie się 53. Rajd Rowerowy o Puchar Ziemi Sądeckiej organizowany przez Oddział PTTK "BESKID" we współpracy z Zespołem Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. 

Baza noclegowa, meta rajdu zorganizowane są w naszej szkole. Zespół Szkół Akademickich funduje również nagrody dla uczestników.

blog

Aleksandra Sudoł z klasy I LO została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”, organizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 10 maja 2018 r. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i przyznała 18 tytułów laureatów w każdej z trzech grup wiekowych. Ola Została laureatką w kategorii wiekowej 17-19 lat za komiks "Akcja pod Arsenałem".

blog

W minionym tygodniu odeszły od nas dwie zasłużone i cenione przez uczniów nauczycielki Szkoły Chrobrego, pracujące przed laty w naszym budynku, w dawnej Szkole Podstawowej nr 13 im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu: Helena Sudoł, nauczyciel bibliotekarz oraz Anna Kalinowska, nauczyciel języka rosyjskiego.

Rodzinom Zmarłych, wśród których są także obecni uczniowie naszej szkoły, składamy szczere wyrazy współczucia.

Cześć Ich Pamięci!

blog

W Naszej Telewizji Sądeckiej ukazał się reportaż red. Joanny Nogal-Gromali, w którym maturzyści z Akademickiego LO dzielą się spostrzeżeniami na temat tegorocznej matury z przedmiotów obowiązkowych, mówią o tym, co wyróżnia naszą szkołę i co pozwala ze spokojem myśleć o wynikach egzaminów. Zachęcamy Was do obejrzenia reportażu, a naszym maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach z przedmiotów dodatkowych!

Lokalizacja