Click here

blog

19 czerwca 2019 zakończyliśmy 18 rok pracy Akademickiego Gimnazjum i Liceum oraz 7 rok pracy Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. Tworzyliśmy zżytą 225-osobową, szanującą się i współpracującą ze sobą rodzinę, osiągającą liczne sukcesy w partnerskim współdziałaniu uczniów, rodziców i nauczycieli. 

blog

Rewelacyjnie zakończyli rok szkolny 2018/2019 pierwsi absolwenci klasy 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu. 

19 czerwca 2019 roku wraz ze świadectwami ukończenia szkoły otrzymali wyniki egzaminów ósmoklasisty, które plasują ich w ścisłej czołówce szkół z najlepszym wynikiem w kraju, czyli tzw. 9 staninem w każdym z przedmiotów! Z egzaminu z języka polskiego średni wynik w Polsce wyniósł 63%, w Małopolsce 67%, a w klasie 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej - 89%. Z matematyki średnia w kraju wyniosła 45%, w województwie małopolskim 50%, w naszej szkole 68%. Z języka angielskiego w całej Polsce średni wynik wyniósł 59%, w Małopolsce 61%, a w klasie 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej 88%! 

blog

19 czerwca 2019 zakończyło swój 18-letni etap w historii Szkoły Chrobrego Niepubliczne Gimnazjum Akademickie.Druga reforma oświaty, wprowadzająca gimnazja w 1999 roku, po gimnazjach przedwojennych, które zlikwidowano po raz pierwszy w 1948 r., zakończyła się w roku bieżącym. Tworzące zręby naszej szkoły Gimnazjum powstało jako wspólny eksperyment oświatowy władz miasta Nowego Sącza i WSB-NLU w 2001 roku. Już pierwsi absolwenci z 2004 roku uzyskali wyniki stawiające naszą szkołę w czołówce najlepszych szkół miasta, regionu i kraju, zaś kolejne egzaminy gimnazjalne przysparzały naszej szkole splendoru i sukcesów. Ostatni uczniowie kl. III Gimnazjum Akademickiego im. Króla Bolesława Chrobrego zakończyli rok szkolny 2018/2019 ze średnią 4, 68. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z każdego przedmiotu przekroczyły także i w ostatnim roczniku znacznie średnie wyników w kraju, województwie, mieście i powiecie, przy czym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, podobnie jak we wszystkich latach naszej historii, różnica wyników na naszą korzyść była miażdżąca: średnia w Polsce - 53%, w województwie małopolskim - 53,7%, w Nowym Sączu i powiecie - 58,9%, a w Gimnazjum Akademickim - 88,7%!

Informujemy, że 14 czerwca 2019 r. w związku z likwidacją Gimnazjum Akademickiego i utworzeniem nowego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej  (w ramach prowadzonej reformy systemu oświaty) organ prowadzący dokonał zmian i uzupełnień w statucie Akademickiej Szkoły Podstawowej oraz w statucie Zespołu Szkół Akademickich. Na stronie internetowej zamieszczamy aktualny tekst obu statutów.

blog

Ciepło, wesoło i rodzinnie zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 w Akademickiej Szkole Podstawowej w ośrodku Nadleśnictwa Nawojowa w Feleczynie. 17 czerwca 2019 uczniowie wraz z rodzicami, dyrektorem szkoły i kadrą pedagogiczną spotkali się na wspólnym pikniku integracyjnym, połączonym z występami artystycznymi, rozgrywkami sportowymi i edukacją ekologiczną najmłodszych.

blog

Podczas Zawodów Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza Mateusz Kotara z kl. 6 Akademickiej Szkoły Podstawowej zdobył I miejsce na dystansie 50 metrów stylem dowolnym.

Gratulujemy serdecznie!

blog

Dzieci z Akademickiej Szkoły Podstawowej wróciły po raz kolejny z trofeami po konkursie Rozśpiewanych Klas organizowanym w Starym Sączu pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. 
13 czerwca 2019 roku klasa 3 pod kierunkiem mgr Alicji Błachuty wywalczyła I miejsce, a klasa 1 pod kierunkiem mgr Renaty Wójtowicz uzyskała miejsce III. 

Cieszymy się z młodymi wokalistami i ich wychowawczyniami!

blog

Uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem mgr Kingi Dobosz wzięli udział w V Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim "Miłość niejedno ma imię". Ich wiersze znalazły się w wydanym biuletynie pokonkursowym, a trójka najlepszych: Hanna Giszterowicz i Jakub Marszałek z klasy 4 oraz Klaudia Wolak z klasy 7 otrzymała podczas uroczystości w sądeckim ratuszu 11 czerwca 2019 specjalne wyróżnienia i nagrody książkowe. 

Gratulujemy wrażliwości na słowo!

blog

Mateusz Kotara z kl. 6 oraz Tymoteusz Kotara z kl. 2 Akademickiej Szkoły Podstawowej wzięli udział w Pływackim Dniu Dziecka Gminy Chełmiec. Obaj chłopcy zdobyli srebrne medale: Mateusz w pływaniu na dystansie 50 metrów stylem dowolnym, a Tymoteusz na dystansie 25 metrów stylem dowolnym.

Serdecznie gratulujemy!

Lokalizacja