Click here

blog

Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podały do wiadomości wyniki egzaminów ósmoklasisty z maja 2021 z poszczególnych szkół miasta i regionu.

Uczniowie klasy 8 Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu zajęli w każdym z trzech egzaminów najwyższe miejsca i jako jedyna szkoła zdobyli w każdym egzaminie najwyższy, tzw. 9 stanin.

blog

Jak się spodziewaliśmy, wyniki porównawcze tegorocznych egzaminów maturalnych, z maja 2021, plasują maturzystów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego na pierwszym miejscu wśród liceów Nowego Sącza i jako jedyne sądeckie liceum w ścisłej czołówce liceów Małopolski, zdominowanej przez szkoły krakowskie.

blog

Od rana w poniedziałek 5 lipca 2021 absolwenci Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu odbierali swoje wyniki egzaminów maturalnych z maja 2021. Zgodnie z oczekiwaniami szkoła zdała maturę na 100 %, a średnie uzyskane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów plasują nas jak zawsze i niezależnie od trudów edukacji zdalnej w czołówce regionu i kraju. Z języka polskiego średnia uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wyniosła 72% (przy średniej w kraju 55% i w mieście 59%), a z matematyki 82% (w Polsce 56%, w Małopolsce, powiecie i mieście Nowy Sącz 60%). Miażdżąco lepszy od pozostałych uczniów okazał się tradycyjnie rezultat matury z języka angielskiego: uczniowie w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zdali język angielski na 97%! Średnia matury z języka angielskiego w kraju wyniosła 75%, a w Nowym Sączu 73%.

blog

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w piątek 25 czerwca 2021 w Zespole Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego podzielone zostało na trzy części. Dyrektor Bogusław Kołcz od godzin rannych do popołudniowych gratulował wysiłków w trudnym czasie światowej pandemii i trudnym czasie edukacji zdalnej kolejno uczniom Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego i klas 4-8 oraz 1-3 Akademickiej Szkoły Podstawowej.

blog

Olbrzymie zainteresowanie uczniów i rodziców towarzyszyło trzecim już Mistrzostwom Zespołu Szkół Akademickich w Szachach, zorganizowanym na podsumowanie kolejnego roku zajęć w czwartek 17 czerwca 2021. Uczestnicy mistrzostw, począwszy od najmłodszych klas Akademickiej Szkoły Podstawowej po najstarsze klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego rozgrywali ze sobą po kilka partii od godziny 10.00 do 15.00. Całość zawodów nadzorował główny organizator i szkolny instruktor szachowy, Pan Piotr Widła z towarzyszeniem zasłużonej organizatorki zawodów sportowych w mieście i regionie Pani Grażyny Cempy-Pulit i z bezcenną pomocą organizacyjną Pani Sabiny Pulit.

blog

Sebastian Szewczyk z kl. 3a Akademickiej Szkoły Podstawowej brał udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Taekwon-do Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzików w Rybniku. Zdobył złoto w konkurencji walk do 36 kg oraz srebro w technikach specjalnych. Gratulujemy!

Sebastian trenuje w Nowosądeckich Klubie Sportowym Taekwon-do pod okiem trenera Adama Roszczyka.

Gratulujemy uczestnikom sesji wiosennej ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej Olimpus z języka hiszpańskiego. Opiekę na uczniami sprawowała Pani dr Joanna Skrzat.

W olimpiadzie wzięło udział 6 uczniów Akademickiej Szkoły Podstawowej z klasy 5 i klasy 7, uzyskując następujące wyniki w rankingu ogólnopolskim: Kacper Pulit - tytuł Laureata za zajęcie 7. miejsca w Polsce, Hanna Pierzchała - tytuł Laureatki za zajęcie 12. miejsca. Tymon Pulit, Julian Karpiel, Kalina Steczowicz, Maja Mikulska otrzymali dyplomy uznania za udział w olimpiadzie.

Lokalizacja