Click here
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Witamy w Rodzinie!

Rekrutacja 2019/2020

włącz . .

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
na rok szkolny 2019/2020

Procedura rekrutacji obejmuje:

 • wypełnienie przez rodziców deklaracji zapisu do klasy I i złożenie jej w sekretariacie szkoły,
 • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
 • spotkanie dziecka i jego rodziców z pedagogiem szkolnym - badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły,
 • podpisanie umowy.

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego jest pozytywny wynik specjalistycznego badania określającego dojrzałość szkolną. Badanie odbywa się w gabinecie pedagoga szkolnego.

Badanie polega na rozmowie z pedagogiem, a także na wykonaniu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności. Obserwacji podlega, jak dziecko radzi sobie z ćwiczeniami, czy trzeba je często motywować, czy jest samodzielne, czy jest wytrwałe, czy ma wadę wymowy, jakim posługuje się słownictwem.

Elementem badania jest również wywiad z rodzicami pod kątem osiągnięcia odpowiedniego poziomu społeczno-emocjonalnego (jak dziecko funkcjonuje bez dorosłego, jak kontaktuje się z rówieśnikami, jak radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi). O terminie rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły komunikowana będzie w terminach podanych przez szkołę rodzicom bezpośrednio zainteresowanym zapisaniem dziecka do szkoły.

Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu klasy "0" oraz opinia pedagogiczna,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • 2 zdjęcia,
 • karta badania rozwoju i zdrowia dziecka.

Uwaga! Zaświadczenie o ukończeniu klasy "0" oraz opinię pedagogiczną można dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego.

 


Galeria Akademickiej Szkoły Podstawowej

Lokalizacja