Click here
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • alt-icon
 • Witamy w Rodzinie!

Światowy Dzień Wody! Akcja promocyjna Akademickiej Szkoły Podstawowej na ulicach Nowego Sącza i w nowosądeckim Ratuszu, 22 marca 2019

włącz . .

blog

Uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej uczcili Światowy Dzień Wody cyklem zajęć dydaktycznych, przygotowaniem haseł promujących zdrowy styl życia, udziałem w konkursie plastycznym organizowanym przez Sądeckie Wodociągi i akcją artystyczną w nowosądeckim Ratuszu 22 marca 2019 roku. Korzyści płynące ze spożywania i oszczędzania wody podkreślano w specjalnych plakatach i planszach (dziękujemy gorąco Państwu Joannie i Marcinowi Fedko z klasy 1) oraz programie taneczno-muzycznym zaprezentowanym w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Sączu. Nasi najmłodsi opanowali Ratusz! Kilkudziesięciu uczniów w okolicznościowych przebraniach promowało wodę, ekologię i pracę dydaktyczno-wychowawczą w naszej szkole. Wśród blisko 2000 prac plastycznych zgłoszonych do konkursu Sądeckich Wodociągów 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej zdobyła Emilia Musiał z klasy 1 Akademickiej Szkoły Podstawowej, a cała szkoła wyróżnienie za największą ilość przygotowanych prac. 

Dziękujemy uczniom klas 1-4 za zaangażowanie w akcję, Paniom Alicji Błachucie, Renacie Wójtowicz i Katarzynie Wróbel za pracę dydaktyczną i przygotowanie występu, a Rodzicom za obecność przy dzieciach i niezawodną pomoc w przygotowaniu strojów, rekwizytów i plansz. 

Wyrażamy wdzięczność Fundacji Chrobrego za inicjatywę, a Panu Prezesowi Januszowi Adamkowi i Pani Małgorzacie Cygnarowicz za życzliwe wsparcie podjętych przez naszą szkołę wysiłków. BO - jak śpiewali z całkowitym przekonaniem najmłodsi - CZYSTA WODA TO DOBRO NAJWIĘKSZE NA ŚWIECIE!

Fot. Sabina Pulit. Dziękujemy!

Lokalizacja